WAWASAN KEBANGSAAN DI BERIKAN PADA MURID BARU PADA MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

Salatiga – Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mewarnai kegiatan Satgas TMMD Reg 102 Kodim 0714 Salatiga dalam melaksanakan kegiatan sasaran non fisik.
Begitu juga yang dilakukan Pelda Mujiono Anggota Satgas TMMD yang memberikan pelajaran wawasan kebangsaan kepada siswa-siswi SMP Muhamadiyah suruh dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Kegiatan pembekalan bela negara ini dilakukan atas permintaan dari pihak sekolah untuk dapat memberikan materi wawasan kebangsaan pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada siswa-siswi baru. menurut Pelda Mujiyono, kegiatan pemberian wawasan kebangsaan ini memang setiap tahun di selenggarakan oleh pihak sekolah SMP Muhamadiyah Suruh pada saat siswa baru masuk sekolah.
Pelda Mujiono memberikan materi Bela Negara pada siswa-siswi baru untuk dapat memberikan wawasan bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melestarikan budaya serta mejalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Rasa cinta, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap tanah air ini memang sepantasnya kita galakkan lagi kepada generasi muda. Semangat cinta tanah air, rela berkorban untuk tanah air dan bangsa Indonesia sangat penting untuk ditanamkan lagi kepada anak-anak muda, khususnya para pelajar, sebagai generasi penerus bangsa kita pada masa yang akan datang,” ungkap Pelda Mujiono.
Bapak Erwin Hendratmoko guru SMP Muhamadiyah Suruh sangat berterimakasih kepada Pelda Mujiyono yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada siswa-siswai SMP Muhamadiyah Suruh. Bapak Erwin berharap dengan diberikannya wawasan kebangsaan bagi siswanya, dapat menumvuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk kokohnya NKRI.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *